Δράση του ΚΕ.ΜΕ.Α. στο πλαίσιο της ανάπτυξης του XENIOS UAV Dispersion Module

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος XENIOS, το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του XENIOS UAV Dispersion Module.  Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας η ομάδα έργου του ΚΕ.ΜΕ.Α. συλλέγει δεδομένα και δοκιμάζει την αναπτυσσόμενη λύση σε εργαστηριακό και προσομοιωμένο επιχειρησιακό περιβάλλον. Μια εκ των δοκιμών πεδίου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου όπου έχει…