1. Πρόγνωση φυσικών κινδύνων

Η πρόγνωση φυσικών κινδύνων στο πλαίσιο του Xenios στοχεύει στην έγκαιρη ενημέρωση των διαχειριστών του χώρου για την πιθανή εκδήλωση φαινομένων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταστροφές και να θέσουν σε κίνδυνο τους επισκέπτες του χώρου και το προσωπικό. Η πρόγνωση επιτυγχάνεται με:

 • Την αναγνώριση, εκ των προτέρων, των συνθηκών που μπορούν να προκαλέσουν καταστροφές από ένα φυσικό φαινόμενο (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, χιονοστιβάδα, σεισμός, κλπ.) και την αναγνώριση των ορίων (thresholds) που όταν ξεπεραστούν συνεπάγονται κίνδυνο,
 • Τη συνεχή πρόβλεψη ή/και παρακολούθηση της εξέλιξης των παραγόντων που επηρεάζουν την εμφάνιση του φαινομένου (π.χ. άνεμος, σχετική υγρασία, βροχόπτωση, χιονόπτωση, εκδήλωση προσεισμών, κλπ.),
 • Την πρόβλεψη, συνήθως με τη χρήση μοντέλων ή εμπειρικών κανόνων των χαρακτηριστικών της εμφάνισης του φαινομένου (π.χ. ένταση πυρκαγιάς, ποσότητα ροής νερού, κλπ.)

2. Κινητοποίηση (συναγερμό) εφόσον προβλέπεται να ξεπεραστούν τα όρια ασφαλείας.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία στοχεύει στο να ενημερωθούν οι επισκέπτες των χώρων για επερχόμενο κίνδυνο και για τον τρόπο που θα παραμείνουν ασφαλείς.

 • Για την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας:
  1. Πρώτο ζητούμενο είναι η αναγνώριση του επερχόμενου κινδύνου καθώς αναμένεται να ξεπερασθούν τα όρια
  2. Το δεύτερο είναι η απόφαση να σημάνει συναγερμός (μέγιστη ετοιμότητα)
  3. Το τρίτο είναι η άμεση ενημέρωση όλων όσων βάσει σχεδιασμού προβλέπεται ότι πρέπει να ενημερωθούν (π.χ. διευθυντής διαχείρισης του χώρου, προσωπικό, προϊστάμενη υπηρεσία, Αρχές πολιτικής προστασίας στην αντιπεριφέρεια και περιφέρεια, Πυροσβεστικό Σώμα, Αστυνομία, κλπ.)
 • Μετά την ενεργοποίηση ακολουθεί:
  1. Συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης του πιθανού κινδύνου
  2. Επείγουσα ειδοποίηση των επισκεπτών με σήμα μέσω εφαρμογής κινητού XENIOS: η ειδοποίηση μπορεί να ενεργοποιείται άμεσα σε συνέχεια της ανωτέρω κινητοποίησης ή σε δεύτερο χρόνο ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες και την εκτίμηση αυτών.
  3. Ενημέρωση για τον επερχόμενο κίνδυνο προς όλους με ταυτόχρονη παροχή σχετικών οδηγιών για το τι πρέπει να πράξει ο κάθε επισκέπτης ώστε να παραμείνει ασφαλής

3. Δυνατότητα διαχείρισης των επισκεπτών και κέντρο επικοινωνίας (call center) με αυτούς

 • Το σύστημα Xenios έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει γενικά τη θέση του επισκέπτη στο χώρο κι εφόσον εκείνος το επιτρέψει μέσω της εγκατεστημένης στο κινητό εφαρμογής. Αυτό επιτρέπει στα στελέχη του φορέα λειτουργίας του χώρου να παρακολουθούν τη ροή, και τις πυκνώσεις επισκεπτών, ενώ παράλληλα μπορεί να έχει πολλαπλές εφαρμογές από πλευράς διαχείρισής τους πέρα από τα θέματα ασφάλειας π.χ. στέλνοντας επιπλέον προσωπικό φύλαξης και βοήθειας εκεί όπου υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις.
 • Παράλληλα, το σύστημα Xenios προσφέρει λειτουργία κέντρου επικοινωνίας (call center) μέσω της οποίας εξασφαλίζεται αμφίδρομη επικοινωνία με τους επισκέπτες. Οι τελευταίοι μπορούν με την πίεση ενός κουμπιού στην οθόνη της εφαρμογής (distress signal)να καλέσουν βοήθεια για επείγον προσωπικό τους πρόβλημα (π.χ. ιατρικής φύσης). Στην περίπτωση που το δίκτυο παροχής πρόσβασης στο internet δεν επαρκεί στην τοποθεσία που είναι ο επισκέπτης, ο τελευταίος μπορεί πάντα να καλέσει στον αριθμό του κέντρου διαχείρισης του Xenios και να συνομιλήσει με εκπρόσωπο του.

4. Οδηγός για τα τουριστικά αξιοθέατα του χώρου

Καθώς η κατοχή κινητού τηλεφώνου είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη, η συσκευή αυτή αποτελεί προφανή τρόπο για την εξασφάλιση επικοινωνίας μεταξύ των διαχειριστών του χώρου και των επισκεπτών. Έτσι το σύστημα Xenios προσφέρει μία εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για το σκοπό αυτό, ενώ παράλληλα ενισχύει την προβολή του χώρου στους επισκέπτες. Αν ο επισκέπτης εγκαταστήσει την δωρεάν εφαρμογή και επιτρέψει τη χρήση θέσης από αυτήν, τότε το σύστημα XENIOS παρακολουθώντας και εκτιμώντας τη θέση του χρήστη στο χώρο, παρέχει δωρεάν πληροφοριακό υλικό (ψηφιακή ξενάγηση, φωτογραφίες, βίντεο, κλπ) με πλούσιο τουριστικό περιεχόμενο, το οποίο αφορά στα αξιοθέατα και άλλα χαρακτηριστικά σημεία των διαδρομών που αυτός επισκέπτεται (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, κλπ).

Τα δικαιώματα των εικονιζόμενων μνημείων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ν. 3028/2002).