Δράση του ΚΕ.ΜΕ.Α. στο πλαίσιο της ανάπτυξης του XENIOS UAV Dispersion Module

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος XENIOS, το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του XENIOS UAV Dispersion Module.  Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας η ομάδα έργου του ΚΕ.ΜΕ.Α. συλλέγει δεδομένα και δοκιμάζει την αναπτυσσόμενη λύση σε εργαστηριακό και προσομοιωμένο επιχειρησιακό περιβάλλον. Μια εκ των δοκιμών πεδίου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου όπου έχει…

Επίσκεψη ΚΕ.ΜΕ.Α. στον εθνικό δρυμό Σαμαριάς

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, πραγματοποίησαν στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου XENIOS, στις 15 με 17 Ιουλίου 2020, επίσκεψη στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς με σκοπό τη συλλογή δεδομένων τουριστικού ενδιαφέροντος για τη μετατροπή τους σε ψηφιακή μορφή τη συλλογή δεδομένων και χαρακτηριστικών για την διαμόρφωση των Σχεδίων περιηγήσεων…