Τελική Ημερίδα Xenios

Το ερευνητικό έργο Xenios – Συνδυασμένη πλατφόρμα εφαρμογών προστασίας και προβολής πολιτιστικών και τουριστικών χώρων (xenios-project.eu) φθάνει στην ολοκλήρωσή του. To Xenios, έχοντας αξιοποιήσει τεχνολογία αιχμής, ανέπτυξε μια καινοτόμα προσέγγιση με στόχο: την έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων διαχείρισης των χώρων αρχαιολογικού, τουριστικού και φυσιολατρικού ενδιαφέροντος για επερχόμενους φυσικούς κινδύνους τη βελτίωση της ασφάλειας των…