Διαδικτυακή Παρουσίαση των Υπηρεσιών του Xenios

Η διαδικτυακή ενημέρωση με τίτλο Παρουσίαση των Υπηρεσιών του συστήματος Xenios πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021. Στην διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιήθηκε ενημέρωση προς τους φορείς διαχείρισης των δύο χώρων επίδειξης του έργου, δηλαδή του Αρχαιολογικού Χώρου του Δίου Πιερίας και του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, καθώς και των συναφών φορέων που είχαν ενδιαφέρον για το…