Η εταιρεία Realiscape Typorama―μέσα από τις διάφορες νομικές της μορφές― δραστηριοποιείται από το 1989 αρχικά στο χώρο του δημιουργικού σχεδιασμού ενσωματώνοντας από τις πρώτες στην Ελλάδα ψηφιακά εκδοτικά συστήματα, και μετέπειτα με τον ψηφιακό πολιτισμό όντας η μοναδική που παρέχει πλήρως καθετοποιημένη υποστήριξη ενός πολιτιστικού τεκμηρίου στο σύνολο του ψηφιακού “κύκλου ζωής” του (ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, διαχείριση, και διάθεση με καινοτόμες μεθόδους στο ευρύ κοινό) με αμιγώς ίδιες δυνάμεις και ιδιόκτητο στο σύνολό του εξοπλισμό.

Με δεκάδες έργα στο ενεργητικό της στους προαναφερθέντες τομείς, η εταιρεία Realiscape Typorama έχει αποκτήσει ισχυρή τεχνογνωσία σε ζητήματα ψηφιοποίησης (2d και 3d), ανάπτυξης λογισμικού και συδυασμού υλικού και λογισμικού. Από τα τέλη του 2015 η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε εφαρμογές virtual reality με έμφαση στις εφαρμογές για vr caves και vr headsets που προσφέρουν τη μέγιστη εμβύθιση του χρήστη σε συνδυασμό με τη χρήση “ενεργών” στον εικονικό κόσμο αντικειμένων.

 

Το προσωπικό της αποτελείται αποκλειστικά από αποφοίτους ΑΕΙ, είτε μηχανικούς, είτε λοιπών ειδικοτήτων πληροφορικής. Είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 για το σύνολο των δραστηριοτήτων της.