Η συμβολή της τουριστικής δραστηριότητας στην οικονομία μιας περιοχής κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική. Έχει αποδειχθεί ότι ο τουρισμός κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης. Αυτό αποδίδεται στην ιδιαίτερη φύση που έχει ο τουρισμός ως δραστηριότητα που αναπτύσσεται, κατά κύριο λόγο, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν είναι βασικά στοιχεία για την ενεργοποίηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στην Ελλάδα με σοβαρές δυνατότητες να προκαλέσουν θετικές οικονομικές επιπτώσεις στην παραγωγική βάση της περιφερειακής οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες δραστηριότητες που αφορούν τόσο τον τουρισμό όσο και τον πολιτιστικό χαρακτήρα μιας περιοχής τοποθετούνται στην ύπαιθρο και είναι άμεσα εκτεθειμένες σε φυσικά φαινόμενα, τα οποία εκδηλώνονται όλο και συχνότερα σε ακραίες μορφές. Παράδειγμα τραυματικής εμπειρίας και αρνητικής διεθνούς τουριστικής προβολής για τη χώρα μας αποτελεί η περίπτωση του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας που κάηκε από μια μεγάλη πυρκαγιά στις 26 Αυγούστου 2007.

Η βελτίωση της τουριστικής προβολής και ενημέρωσης και η ενίσχυση της ασφαλούς πρόσβασης σε πολιτιστικούς και τουριστικούς χώρους είναι βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη πολλών περιοχών στην Ελλάδα. Όσον αφορά στην τουριστική προβολή αυτή μπορεί να βελτιωθεί με ευρύτερη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Για παράδειγμα, πριν μερικά έτη αναπτύχθηκε, με χρηματοδότηση της ΓΓΕΤ (Πρόγραμμα «Συνεργασία 2011»), μία σχετική πλατφόρμα παροχής τουριστικής υπηρεσίας με τίτλο “iGuide”. Μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα η πλατφόρμα προσφέρει ξενάγηση σε περιοχές όπου δεν υπάρχει οργανωμένη και

δομημένη πρόσβαση σε σχετική πληροφορία, όπως αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές φυσικού κάλους και άλλα σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η πλατφόρμα βασίζεται σε καινοτόμες τεχνολογίες και στοχεύει αποκλειστικά σε τουριστικό περιεχόμενο και δεν άπτεται καθόλου της προστασίας και της ασφάλειας των επισκεπτών.

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποστήριξη της διαχείρισης φυσικών κινδύνων, οι οποίοι απειλούν τουριστικούς και πολιτιστικούς χώρους, η τεκμηρίωση του σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων πρόληψης, η βελτίωση της ασφάλειας του κοινού και των επισκεπτών και η ενσωμάτωσή τους στο πλαίσιο της προστασίας των χώρων. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί διαδραστικά σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης του κινδύνου από το τοπικό (πολιτιστικός/τουριστικός χώρος) μέχρι το περιφερειακό και

εθνικό, ανταλλάσσοντας πληροφοριακό υλικό και ενημέρωση με αναφορές κατάστασης και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί φιλοδοξεί:

  • να παρέχει διαδικτυακά σε εξουσιοδοτημένους φορείς και οργανισμούς (π.χ. ΕΟΤ, ΥΠΠΟ, ΓΓΠΠ) έναν χάρτη πρόβλεψης επικινδυνότητας από φυσικούς κινδύνους για τουριστικούς και πολιτιστικούς χώρους της Ελλάδας σε πολλαπλές χωρικές και χρονικές κλίμακες
  • να προσφέρει δυνατότητα προσομοίωσης της χωρικής συμπεριφορά της πυρκαγιάς σε τοπικό επίπεδο για τον σχεδιασμό της πρόληψης και τη λήψη μέτρων προστασίας για τον χώρο και τους επισκέπτες του
  • να ανιχνεύει πρόδρομα φαινόμενα που αυξάνουν περιστασιακά τον κίνδυνο (π.χ. αυξημένος αριθμός επισκεπτών σε θέσεις αυξημένου κινδύνου)
  • να καταγράφει και να παρακολουθεί αδιάλειπτα τον αριθμό και την κατανομή των επισκεπτών στον χώρο, να τους ενημερώνει μέσω εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο (smartphone) για σημεία προσοχής ή ενδιαφέροντος και να τους αποστέλλει προειδοποιήσεις και οδηγίες σε περίπτωση εκδήλωσης κινδύνου ή προβλήματος;
  • να δέχεται (ο φορέας ή η υπηρεσία διαχείρισης του χώρου) κλήσεις ανάγκης από επισκέπτες προσδιορίζοντας τη θέση και στοιχεία του καλούντος.