Το Xenios στον Αρχαιολογικό χώρο του Δίου Πιερίας

H επίδειξη των υπηρεσιών του προγράμματος XENIOS [XENIOS – Συνδυασμένη πλατφόρμα εφαρμογών προστασίας και προβολής πολιτιστικών και τουριστικών χώρων, ΕΣΠΑ 2014-2020 («ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)] (xenios-project.eu) πραγματοποιήθηκε στις 5-9 Ιουλίου 2021, στο αρχαιολογικό πάρκο του Δίου. Το αρχαιολογικό πάρκο του Δίου επιλέχθηκε από τους εταίρους του προγράμματος (Α.Π.Θ., ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Φορέας…