Επίσκεψη ΚΕ.ΜΕ.Α. στον εθνικό δρυμό Σαμαριάς

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, πραγματοποίησαν στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου XENIOS, στις 15 με 17 Ιουλίου 2020, επίσκεψη στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς με σκοπό τη συλλογή δεδομένων τουριστικού ενδιαφέροντος για τη μετατροπή τους σε ψηφιακή μορφή τη συλλογή δεδομένων και χαρακτηριστικών για την διαμόρφωση των Σχεδίων περιηγήσεων…