Επίσκεψη ομάδας Creative People στο Αρχαιολογικό πάρκο του Δίου

Στο πλαίσιο του έργου XENIOS, η ομάδα της Creative People επισκέφθηκε το αρχαιολογικό πάρκο του Δίου τον Ιούνιο του 2020 και πιο συγκεκριμένα από 15 έως και 19 Ιουνίου 2020. Σκοπός της επίσκεψης, ήταν η μελέτη κάλυψης ασύρματου δικτύου σε μέρος του πάρκου κι ο εντοπισμός τυχόν ιδιαιτεροτήτων του χώρου, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν…

Επιτόπιες παρατηρήσεις για την εκδήλωση πλημμυρών στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου Πιερίας

Από τη στιγμή που ο αρχαιολογικός χώρος του Δίου Πιερίας ορίστηκε ως περιοχή επίδειξης για το έργο XENIOS, έγινε σαφές από τις συζητήσεις με τους υπευθύνους του χώρου ότι σύμφωνα με το μέχρι στιγμής ιστορικό ο κυριότερος φυσικός κίνδυνος που αντιμετωπίζουν εκεί είναι οι πλημμύρες. Το μέγεθος του προβλήματος τεκμηριώθηκε, εκτός από τις προφορικές περιγραφές…

Επίσκεψη ΚΕ.ΜΕ.Α. στον εθνικό δρυμό Σαμαριάς

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, πραγματοποίησαν στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου XENIOS, στις 15 με 17 Ιουλίου 2020, επίσκεψη στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς με σκοπό τη συλλογή δεδομένων τουριστικού ενδιαφέροντος για τη μετατροπή τους σε ψηφιακή μορφή τη συλλογή δεδομένων και χαρακτηριστικών για την διαμόρφωση των Σχεδίων περιηγήσεων…

Όμορφες εικόνες από το Δίον

Τα μνημεία υπάγονται στην αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (Hellenic Ministry of Culture and Sports/ Archaeological Resources Fund). Τα δικαιώματα των εικονιζόμενων μνημείων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ν. 3028/2002).