Εγκατάσταση μετεωρολογικού και σταθμηγράφου

Ο αρχαιολογικός χώρος στο Δίον της Πιερίας είναι ένας από τους δύο χώρους επίδειξης των εφαρμογών του έργου XENIOS. Από τις συζητήσεις με στελέχη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και τη μελέτη του χώρου προέκυψε ότι εκτός από την πιθανότητα κινδύνου από πυρκαγιές, ένας σημαντικός κίνδυνος για τον αρχαιολογικό χώρο και τους επισκέπτες του μπορούν να είναι…